Ik ben

Ik ben
Wees maar niet bang en luister
wanneer de Geest spreekt in je hart
Het zijn de woorden die de Vader tot je fluistert
Hij weet wanneer het leven jou verward

Je zocht het antwoord in lawaai en luide woorden
die jou vertelden wat je doen en laten moet.
Maar God spreekt door Zijn Geest en Hij woont in je
Zijn woorden zijn oneindig wijs en goed.

Hij is Ik ben, wat wil je dan nog meer
Hij kent je in onzekerheid en pijn
en in de stilte spreekt Hij. met een stem vol liefde
Ik woon in jou en Ik zal altijd bij je zijn.

Jannie de Paauw

Advertenties

D@g2/274

D@g2/274
Zing een lied voor God de Schepper,
met een dankbaar hart
Hij geeft Vrede in een wereld
die beangstigd en verward

JdP

Momenten in de tijd

Momenten in de tijd.

Kostbare momenten,
momenten van verdriet.
Moment dat je aanwezig was
en eigenlijk ook weer niet.

Wij leven van momenten
die niet zijn na te meten.
Momenten die je liever
weer heel snel wilt vergeten.

Moment van grote vreugde,
dat mocht wel eeuwig duren.
De moeilijke momenten
In vele bange uren.

Het allerlaatste stukje
van een mensenleven.
Momenten die je graag
meer aandacht had gegeven,

De laatste ademhaling,
de laatste harte klop,
Maar pas toen het voorbij was
merkten wij ze op.

Het leven is een ademtocht
Momenten op een rij,
Maar dan begint de eeuwigheid.
aan welke kant sta jij?

Nu zijn er nog momenten
de juiste weg te kiezen
Wie kiest de Weg ten leven
kan dan niet meer verliezen.

De eeuwigheid duurt eeuwig,
sta stil bij dit moment.
Dan mag je zeker weten
dat jij in eeuwigheid
voorgoed bij Jezus bent.

Jannie de Paauw

dag2/273

D@g2/273
Wereld vol onrust en zorgen,
wat een onzekerheid.
Bij de Vader ben je geborgen
voor tijd en eeuwigheid.

JdP

Ogen van mijn hart

Ogen van mijn hart.

Mijn wereld wordt zo klein
dat voel ik elke dag,
terwijl ik nog probeer te zien
dat wat ik vroeger zag.
Maar altijd is in ‘t wazig zicht,
de duisternis te donker
het licht te licht.

Ik luister naar geluiden
en wat ik weet, kan ik zien.
Gezichten die mij lief zijn
of minder lief, misschien.
De mensen die mij mijden,
niet wetend wat te zeggen,
maar ook zij die een deken
van liefde om mij leggen.

Ik zie met nieuwe ogen
de wereld om mij heen.
Soms voel ik mij heel dankbaar
maar ook zo vaak alleen.
Toch weet ik mij geborgen
in vreugde en verdriet.
Mijn Vader in de hemel
verlaat mij niet.

De ogen van mijn hart,
zij lieten mij ontdekken
Zijn zegenende handen
die liefdevol zich strekken.
Hij zal mij dragen elke dag
ook als het donker wordt.
Zijn Licht blijft steeds mijn levensbron,
en ik kom niets te kort.

Jannie de Paauw

D@g2/272

Dag2/272

De schoonheid van de schepping,
toont Gods eer en heerlijkheid
Vol verwachting zien wij uit,
naar Zijn komst in Majesteit.

JdP

 

Het beste komt nog

Het beste komt nog.

Wie zijn levensweg loopt
aan de hand van de Heer
zal aan ‘t eind van de baan ontdekken,
dat Jezus alleen
weet de plaats en de tijd
Hij kent het pad
dat voor ons is bereidt
en ons brengt op die moeilijke plekken.

We krijgen geen antwoord
op ons waarom,
Ik ben de Weg is genoeg.
Wees maar niet bang
het einde is goed,
verwacht het van Mij,
dan geef Ik je moed
al duurt de reis nog zo lang.

Het donker zal wijken
De dag zal doen blijken;
Zijn Liefde zal jou doorstromen
met geloof, vertrouwen en zekerheid
dat het beste nog moet komen.

Jannie de Paauw