Categorie archief: bekering en groei

Nieuwe wegen

Nieuwe wegen

De wereld rust weer even uit ‘t is een momentje stil.
De lichten zijn gedoofd, ’t werd kil.
Wie warmte zocht bij werelds vuur
vond kou en leegheid op den duur,
want warmte die de wereld biedt gaat altijd weer voorbij.
Daarom vraagt God je dringend : “draai om en kom bij Mij”.
Wie rust in het volbrachte werk van Hem Gods eigen Zoon
vindt rust en vree voor eeuwig, een toekomst wonderschoon.
De wereld trekt weer verder. op naar een volgend feest,
je moet toch kunnen zeggen “daar ben ik bij geweest”.
Laat al die onrust achter, jouw toekomst ligt niet daar,
ga met de Goede Herder mee, op reis door ‘t nieuwe jaar.

Jannie de Paauw

Advertenties

Van het donker naar het Licht

Van het donker naar het Licht

Het wordt zo donker in de wereld
zoveel geweld verdriet en pijn,
wij bidden dat Uw licht zal stralen
om ons tot hulp en steun te zijn.

U gaf Uw Geest aan alle mensen
die zoeken naar Uw weg en wil,
maar als wij denken ‘t zelf te kunnen
dan houdt Uw Geest zich angstig stil.

Daarom is mijn gebed o Heer
wil in ons wonen en ons leiden,
zodat het duister wijken zal,
Uw Licht niet meer van ons kan scheiden.

Jannie de Paauw

Verlies en winst

Verlies en winst

Durf ik te kiezen,
mezelf te verliezen
en weten ik leef
door genade alleen?

In Jezus Zijn Zoon
slaat God mij gade
Zijn liefde is altijd
heel dicht om mij heen.

Hij is mijn Heiland
de bron van het leven
mijn rots en mijn heil
waar ik eeuwig op bouw.

Zijn Geest zal mij leiden
door moeilijke tijden
Hij wijst mij de weg
is een God van trouw.

Straks zal ik daar boven
mijn Heiland loven,
ik was eens verloren
maar nu uitverkoren

zo  mocht ik ontdekken
Hij heeft mij gevonden
mijn wonden verbonden
‘k  mag Hem toe behoren.

Wie durft te verliezen, voor Jezus wil kiezen,
mag opnieuw gaan beginnen
en met Hem overwinnen.

Jannie de Paauw

Ziende blind

Ziende blind

Zolang wij
de verliezer
overwinnaar noemen

Zolang wij
de overwinnaar
verliezer noemen

terwijl Jezus zegt
dat de verliezer
in Hem
overwinnaar is

terwijl Jezus zegt
dat wie denkt
alles gewonnen te hebben
verloren heeft

hebben wij dan iets begrepen
van God en Zijn Woord?

Heer erbarm U
over deze wereld
waarin zo velen
ziende blind zijn.

Jannie de Paauw

Lukas 17:33 e.a.

Groeien in geloof

Groeien in geloof

U spreekt tot ons hart
maar wij luisteren niet.
Wij zijn druk, te gehaast,
hebben zorg of verdriet.

U gaf ons Uw Woord
om te groeien, te gaan
vol geloof en vertrouwen,
op eigen benen te staan.

Wij praten genoeg
het liefst over anderen.
Terwijl U óns leven
zo graag wil veranderen.

Wij kunnen niet groeien
wanneer wij niet horen.
Zo blijven wij baby‘s ,
die net zijn geboren

U spreekt tot ons hart
en wij mogen verstaan;
dat wij sterk in Uw kracht
onze weg mogen gaan.

Jannie de Paauw

Ontvangen en delen

Ontvangen en delen

Genade en vrede,
geschenk van de Vader.
Redding, verlossing
het werk van de Zoon.
Wij als de ranken
ontvangen en delen
de vrucht van de Geest
als een kostbaar loon.

De Landman, de Wijnstok,
de ranken, de vruchten.
Verbonden met Hem
Die in eeuwigheid leeft.
Een vreugdevol leven
wil Hij aan ons geven
als vrucht van de Geest
die ons blijdschap geeft.

Zo mogen wij leven;
een rank aan de wijnstok.
Ontvangen en delen
in vreugde en verdriet.
’t Zal vruchten doen groeien,
de Liefde zal bloeien
zodat heel de wereld
de Zoon in ons ziet.

Jannie de Paauw

De weg der wijzen

De weg der wijzen

In ieder mensenleven
zijn er momenten
dat God
een ster laat schijnen,
een teken van de hemel.

In ieder mensenleven
geeft God momenten
aan jou
waarop je mag kiezen
om de weg ten leven te gaan.

God wil niet dat er één mens
verloren zal gaan;
Hij heeft je lief.
Wees wijs en ga op reis
de Vader wacht.

Ga de weg der wijzen
en vindt de zoon.

Jannie de Paauw