Categorie archief: bemoediging

Ik ben

Ik ben
Wees maar niet bang en luister
wanneer de Geest spreekt in je hart
Het zijn de woorden die de Vader tot je fluistert
Hij weet wanneer het leven jou verward

Je zocht het antwoord in lawaai en luide woorden
die jou vertelden wat je doen en laten moet.
Maar God spreekt door Zijn Geest en Hij woont in je
Zijn woorden zijn oneindig wijs en goed.

Hij is Ik ben, wat wil je dan nog meer
Hij kent je in onzekerheid en pijn
en in de stilte spreekt Hij. met een stem vol liefde
Ik woon in jou en Ik zal altijd bij je zijn.

Jannie de Paauw

Advertenties

Het beste komt nog

Het beste komt nog.

Wie zijn levensweg loopt
aan de hand van de Heer
zal aan ‘t eind van de baan ontdekken,
dat Jezus alleen
weet de plaats en de tijd
Hij kent het pad
dat voor ons is bereidt
en ons brengt op die moeilijke plekken.

We krijgen geen antwoord
op ons waarom,
Ik ben de Weg is genoeg.
Wees maar niet bang
het einde is goed,
verwacht het van Mij,
dan geef Ik je moed
al duurt de reis nog zo lang.

Het donker zal wijken
De dag zal doen blijken;
Zijn Liefde zal jou doorstromen
met geloof, vertrouwen en zekerheid
dat het beste nog moet komen.

Jannie de Paauw

Bemoediging

Bemoediging

Er zijn dagen in je leven
waar je tegenop ziet,
over zou willen slaan.

Er is een Hemelse Vader
Die naar je omziet
en deze weg met jou wil gaan.

  Hij geeft mensen om je heen
die veel van je houden
en biddend om je heen staan.

  Je zult ontdekken dat er rust komt
dan mag je dankbaar zeggen:
“Dit  heeft de Heer gedaan”.

Jannie de Paauw

Gaan voor goud

Gaan voor goud

Ieder die de strijd wil winnen
en voor goud wil gaan,
moet een ding heel goed beseffen;
wonderen bestaan!

Want de opdracht voor een ieder
is:.” De erekrans behalen”.
maar met onze zwakke krachten
zullen wij wellicht verdwalen.

Lijkt de weg je lang en eenzaam
donkere wolken dreigen
en je hart is moe en bang.
terwijl de hemel lijkt te zwijgen?

Leg je hand op Zijn beloften.
Hij zal aan de eindstreep staan.
Met Hem ben je overwinnaar
omdat Hij het heeft gedaan.

Hij heeft goud voor ons behaald
en betaalde met Zijn leven.
Overwon de dood en ’ t graf,
heeft de Hemel ons gegeven.

Stamelend kunnen wij slechts danken
en met al Gods kinderen samen
brengen wij de dank en eer
aan de Overwinnaar. Amen.

Jannie de Paauw

Met de wind in de rug

Met de wind in de rug

Wanneer ik worstel met omstandigheden
die als een stormwind door mijn leven gaan,
ik het gevoel heb dat mijn krachten mij begeven
omdat het kreunt en kraakt in mijn bestaan,
klinkt daar Gods stem heel diep van binnen:
“wees nu maar kalm, Ik ben bij jou
draai je maar om, je zult ontdekken
Ik Ben en blijf een God van trouw”.
Ik keer mij om, de rust en vrede keert terug;
ik heb de wind niet tegen, Hij steunt mij in de rug.

Jannie de Paauw.

Hij komt mij tegemoet

Hij komt mij tegemoet

Vaart mijn schip op woeste golven
loeien stormen om mij heen,
ik mag weten en vertrouwen
Jezus laat mij nooit alleen.

Ik kijk met ogen van geloof
en vat weer nieuwe moed.
Want midden in de storm
komt Hij mij tegemoet.

Jannie de Paauw

Een kandelaar voor de twijfelaar

Een kandelaar voor de twijfelaar

Wie hier graag een licht wil zijn
in deze donkere dagen,
maar zich wellicht vol twijfel
al lang loopt af te vragen
of zijn lichtje zo heel klein
tot Gods eer zou kunnen zijn.
Zijn antwoord aan de twijfelaar:
“plaats het op de kandelaar”.!

Want ook het kleinste lichtje
verspreidt zijn licht rondom
en samen met de anderen
is het een optelsom.
Zo worden al die lichtjes
een prachtig stralend licht
van vele kleine lichtjes
het is een mooi gezicht.

Jezus het Licht der wereld.
mogen wij verder dragen
en wijzen op de Heer
aan mensen met hun vragen.
Verstop je lichtje niet
want het is nooit te klein.
Om op de kandelaar te staan
en licht voor Hem te zijn.

Jannie de Paauw