Categorie archief: Bijbeltekst gedicht

Oordeelt niet, opdat….

Oordeelt niet, opdat….
Mat.7:1en 2

Wij hebben blijkbaar recht
ons oordeel uit te spreken
bij wat de ander zegt
of doet
of laat.

Wij weten blijkbaar beter
hoe mensen moeten leven.
Wat goed is en wat slecht
of krom
of recht.

Bedenk voor je een oordeel velt,
het is zoals de Bijbel stelt;
het geldt dan ook voor jou
voor ons
voor mij

Jannie de Paauw

 

 

Advertenties

Net als de vogels

Net als de vogels

Wanneer het uitgestrekte land
ligt omgeploegd in rechte voren,
te wachten op wat komen gaat.
De landman zaait het nieuwe zaad
van maïs of spelt, van gerst of koren,

dan komen vogels, honderdtallen
zij speuren langs de zwarte grond.
Omdat er voedsel is voor velen
wat ze samen mogen delen
vliegen ze daar blij in het rond.

U zegt ons dat wij moeten kijken
naar de vogels in de lucht.
Zij zullen zich geen zorgen maken,
omdat U over hen zult waken
uiten zij geen klacht of zucht.

U woord leert dat wij in ons leven
mogen vertrouwen op de Heer.
Als de vogels het al weten,
dat U hen niet zult vergeten
maken w´ ons geen zorgen meer.

Jannie de Paauw

Voor heel je leven

Voor heel je leven

Kom maar bij Mij
als je moe en belast bent.
Kom maar bij Mij
en ik geef je rust.
Ik geef je een last,
een juk dat jou past.
Niet te groot of te zwaar,
Ik sta voor je klaar.

Blijf dicht aan Mijn zij,
leer dit van Mij:
“Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart”.
Kom maar bij mij
met je zorgen en smart.
Ik geef je rust alle dagen
en antwoord op je vragen.

Kom maar bij Mij
wees maar niet bang,
Mijn liefde voor jou
duurt je leven lang.

Math. 11:28 en 29

Jannie de Paauw

Het offer van Kain

Het offer van Kaïn,

God in de hemel
zie wat ik heb gedaan
ik heb hard gewerkt
en ik bied het U aan.

Maar God in Zijn wijsheid
nam dit offer niet aan,
Hij zag mensenwerk
en liet Kaïn staan.

God is ons niet dankbaar
voor wat wij Hem geven,
wij mogen Hem danken
Hij geeft ons het leven.

En al wat wij doen
in daden en woord
tot eer van onszelf
wordt niet door Hem gehoord.

God hoort naar de mens
die Hem dankbaarheid toont
voor het bloed van het Lam,
dát is wat Hij beloond

Geen eigen werken
nooit eigen kracht,
het is Gods genade
wat jou ‘t leven bracht.

Het offer van Kaïn
was niet tot Gods eer,
het is ons ten voorbeeld,
luister en leer.

Jannie de Paauw

Geheimenis

Geheimenis

In den beginne
was het Woord
Hij was bij God
Hij is God,
van den beginne.

Een kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
en men noemt Hem:
Sterke God
Eeuwige Vader
Vredevorst.

Hij die dit groot geheimenis
ontrafelen wil
ontdekt het wonder
en wordt stil.

Jannie de Paauw

Gods medewerkers

Gods medewerkers.

Noch wie plant betekent iets,
ook niet wie de plant begiet.
’t is Christus die de wasdom geeft
Hij is de Heer van al wat leeft.

Laten wij bescheiden blijven
in ons spreken in ons schrijven,
Hem komt toe de lof en eer
Hij is Koning, Hij is Heer!

Samen mogen wij zo werken,
in de wereld, in de kerken.
Geef je handen, geef je stem
niet voor mensen, maar voor Hem.

Jannie de Paauw

1 kor. 3:7

Een plaats op de troon

Een plaats op de troon

Uit de eenheid met de Vader
kwam Hij als de mensenzoon.
Jezus kwam als mensenkind
van Zijn hoge hemeltroon.

Het was Liefde die Hem dreef
voor de mens, voor u en mij.
Daarom droeg Hij onze straf
kocht Hij met Zijn bloed ons vrij.

In het duister van het graf
ging Hij naar het dodenrijk,
om ook daar te proclameren
van Zijn eeuwig koninkrijk.

Het moment van troonbestijging
was een prachtig hemels feest.
Waarna de grote Overwinnaar
schonk aan ons de Heilige Geest.

nooit zal Hij ons meer verlaten
ieder die gelooft komt thuis
en wie overwint ontvangt daar
krans en kroon in ‘t Vaderhuis.

Op de troon bereidt Hij plaats
dit gaat mijn denken ver te boven.
Maar ik geloof Hem op Zijn woord
anders zou Hij ’t niet beloven.

Jannie de Paauw

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Openbaring 3:21.