Categorie archief: Dankbaarheid

Ogen van mijn hart

Ogen van mijn hart.

Mijn wereld wordt zo klein
dat voel ik elke dag,
terwijl ik nog probeer te zien
dat wat ik vroeger zag.
Maar altijd is in ‘t wazig zicht,
de duisternis te donker
het licht te licht.

Ik luister naar geluiden
en wat ik weet, kan ik zien.
Gezichten die mij lief zijn
of minder lief, misschien.
De mensen die mij mijden,
niet wetend wat te zeggen,
maar ook zij die een deken
van liefde om mij leggen.

Ik zie met nieuwe ogen
de wereld om mij heen.
Soms voel ik mij heel dankbaar
maar ook zo vaak alleen.
Toch weet ik mij geborgen
in vreugde en verdriet.
Mijn Vader in de hemel
verlaat mij niet.

De ogen van mijn hart,
zij lieten mij ontdekken
Zijn zegenende handen
die liefdevol zich strekken.
Hij zal mij dragen elke dag
ook als het donker wordt.
Zijn Licht blijft steeds mijn levensbron,
en ik kom niets te kort.

Jannie de Paauw

Advertenties

Laat maar los

Laat maar los

Leed en verdriet krijgt ieder mens te dragen,
maar wee degene die het koestert in zijn hart.
Die pijn en moeite niet kan laten varen,
zich wentelt in zijn zelfgekozen smart..

Het vraagt veel moed om lasten los te laten,
zelfs als we  weten, God vraagt dat van mij.
De Heiland heeft mijn zondenlast gedragen,
Hij gaf mij eeuwig leven, ik ben vrij!
.
De bijbel spreekt ons over leed en tranen
door God bewaard, Hij weet van ons verdriet.
Wij kunnen kiezen om ze daar te laten,
het is genoeg als Hij ze kent en ziet.

Spreek door je tranen heen van Jezus.
Hij draagt je dwars door lijden zorg en pijn.
Blijf ondanks alles van je Heer getuigen:
dat Hij de eeuwige weg tot God zal zijn.

Jannie de Paauw

Gaan voor goud

Gaan voor goud

Ieder die de strijd wil winnen
en voor goud wil gaan,
moet een ding heel goed beseffen;
wonderen bestaan!

Want de opdracht voor een ieder
is:.” De erekrans behalen”.
maar met onze zwakke krachten
zullen wij wellicht verdwalen.

Lijkt de weg je lang en eenzaam
donkere wolken dreigen
en je hart is moe en bang.
terwijl de hemel lijkt te zwijgen?

Leg je hand op Zijn beloften.
Hij zal aan de eindstreep staan.
Met Hem ben je overwinnaar
omdat Hij het heeft gedaan.

Hij heeft goud voor ons behaald
en betaalde met Zijn leven.
Overwon de dood en ’ t graf,
heeft de Hemel ons gegeven.

Stamelend kunnen wij slechts danken
en met al Gods kinderen samen
brengen wij de dank en eer
aan de Overwinnaar. Amen.

Jannie de Paauw

Elke dag dankdag.

Elke dag dankdag

Elke dag dankdag
zo zegt ons het Woord.
Dankt onder alles
en ga daar mee voort.
zo wordt de wil
van de Vader gedaan.
In Christus hebt je
Zijn woorden verstaan.

Bid alle dagen
en niet vergeten
om al je zorgen
te laten weten
Je staat niet alleen
de Geest zal je leiden
dicht bij de Vader
Hij zal je verblijden

Jannie de Paaauw

Veilige reis

Veilige reis

Als een kind, wil ik graag zijn,
vol vertrouwen in mijn Vader.
Aan Zijn hand voel ik me veilig
komt mijn eindbestemming nader.
In een wereld vol van onrust
ga ik dankbaar naar Hem heen.
Bij Hem ben ik eeuwig veilig
‘k vind mijn rust in Hem alleen.

Jannie de Paauw

Dankbaar gedenken

Dankbaar gedenken

Dankbaar gedenk ik
de dagen en jaren.
Ik wil de herinnering
heel goed bewaren.

Maar zelfs als ik zaken
al lang ben vergeten,
blijf ik één ding
heel zeker weten.

Hij was nabij
in vreugd en verdriet.
In moeite en zorgen
verliet Hij ons niet.

Hij is en Hij was
Hij komt ook voor mij.
Hij is mijn redder
door Hem ben ik vrij.

Jannie de Paauw

Elke dag

Elke dag

Er gaat geen dag voorbij
zonder de glimlach van de Heer.
Hij laat me weten, ik ben bij je
alle dagen weer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder de liefde van de Heer.
Hij zegt mijn kind ik houd van jou
elke dag steeds meer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder de vrede van de Heer,
want alles wat mij zorgen baart
leg ik bij Hem neer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder Zijn licht en kracht.
Met Hem ga ik getroost
zelfs door de zwartste nacht.

Er gaat geen dag voorbij
dat ‘k Hem niet dankbaar ben.
Omdat ik Hem mijn leven lang
als mijn verlosser ken.

Jannie de Paauw