Categorie archief: Doop en opdragen

Kopje onder

Kopje onder

Een kamerling uit ‘t land der moren
hij wilde de boodschap graag horen
maar eenmaal verstaan
en onder gegaan
sprak hij: “ik ben wedergeboren”

Jannie de Paauw

Advertenties

Alle dagen

Alle dagen

De God van het leven
heeft  aan ons gegeven
een kindje zo mooi en klein.
Wij mogen nu vragen
of Hij alle dagen
tot steun en tot toevlucht
voor hem/haar wil zijn.

Jannie de Paauw

Gods zegen op je wegen

Gods zegen op je wegen

Je hebt er voor gekozen
dit getuigenis te geven:
“ik was dood
en nu mag ik leven.
Ik geef de eer
aan onze Heer”.

Zoals het watergraf laat zien
mag je het oude ik begraven
en toch mag je verder gaan.
Hij zal jou op handen dragen.
dwars door alle stormen heen
laat Hij jou niet meer alleen.
Geen overwinning zonder strijd,
maar Hij is bij  je voor altijd.
Wij bidden om Zijn zegen
voor jou, op al je wegen

Jannie de Paauw

Opdragen

Opdragen

Jouw lieve jonge leven
in Gods handen geven
dat is ons verlangen
op deze mooie dag.
Jou Gods zegen wensen
samen met de mensen
die hier voor je bidden
of jij  leven mag
in Gods zonneschijn,
tot een zegen zijn voor velen
met een blijde lach.

Jannie de Paauw

Gedicht: Beschermende handen

Beschermende handen

Wij mogen jou op handen dragen
kind ons gegeven, kostbaar leven,
en willen aan de Heiland vragen
of Hij jou, zo teer en klein in alles dicht nabij wil zijn

Heer, wil dit kindje alle dagen,
dit kind ons gegeven,dit kostbare leven
in Uw Vaderhanden dragen
en dit kindje teer en klein, behoeden voor verdriet en pijn.

U die ons dag aan dag  wil dragen.
U hebt  ons gegeven, ons kostbare leven,
daarom mogen wij samen eerbiedig nu vragen:
“Houdt ons dicht bij Uzelf en dicht bij elkaar”.

Jannie de Paauw

Gedicht: Zo lang je leeft

Zo lang je leeft

Samen zijn wij hier gekomen
om jou op te dragen
in gebed aan onze Heer
en wij willen vragen;
of Hij jou Zijn zegen geeft
al je levensdagen.

Samen zijn wij hier gekomen
om voor jou te bidden
en wij weten uit Zijn woord
Hij is in ons midden
Here wilt U ………..
steeds Uw zegen geven.
Leg Uw liefdevolle hand
beschermend om dit leven.

Samen willen wij U danken
U bent groot en heilig
wij zijn geborgen in Uw trouw;
geliefd, bewaard en veilig.

jannie de paauw

Gedicht: God van wonderen

God van wonderen

Wonderen bestaan.
Kijk maar om je heen.
Zie dit kindje aan
en je weet meteen
dit heeft God gedaan.
Wonderen bestaan.

Wonderen bestaan,
Hij is onze maker.
Zie dit kindje aan
en je zegt steeds vaker
dit heeft God gedaan.
Wonderen bestaan

Wonderen bestaan
Hij heeft het lieve leven
in dit kindje klein
als geschenk gegeven.
Dat heeft God gedaan.
Wonderen bestaan.

Wonderen bestaan
Biddend om Uw zegen
voor dit jonge leven
willen wij u vragen
of dit kindje klein
alle  levensdagen
dicht bij U mag zijn.
Zo zal het veilig gaan
want wonderen bestaan.

Jannie de Paauw