Categorie archief: Eenvoud/soberheid

Belangrijk

Belangrijk

Ieder heeft prioriteiten;
wat is belangrijk en wat niet.
De waarheid zit vaak diep verscholen
daar waar niemand weet en ziet.

Ieder heeft zijn eigen dromen
wat die zijn weet God alleen.
Hij weet onze diepste wensen
zelfs al zijn ze heel gemeen.

Zijn ze liefdevol en vreedzaam
en gericht op God de Heer?
Is er verlangen om te leven
In Zijn dienst en tot Zijn eer?.

Vraag je af, wat is belangrijk,
kijk eens eerlijk in je hart.
Vraag de Geest dan om Zijn waarheid
als het leven jou verwart.
.
Leg vrijmoedig die verlangens
zonder schaamte bij Hem neer.
Vraag Hem om je dan te helpen
Om te leven tot Zijn eer.

Wat een blijdschap zal dat zijn
als je mag getuigen:
Heer, de belangrijkste bent U
ik wil mij voor U buigen.

Jannie de Paauw

Advertenties

De Ene Middelaar

De Ene Middelaar

Wie zich vast klampt aan religie,
vormen, wetten, mooie sfeer,
Hij zal op een dag beseffen
dat hij leeft zonder de Heer.

In de bijbel staat geschreven
er is slechts één Middelaar,
Jezus Christus gaf Zijn leven,
voor ons mensen hing hij daar.

Zonder Hem blijft er niets over
alles hier op aard vergaat.
Wie gelooft heeft eeuwig leven
dat is wat geschreven staat.

Zonder kathedraal met kaarsen
pracht en praal met heel veel goud,
wil Hij wonen in de harten
van Gods kinderen, jong en oud.

Jannie de Paauw

40 dagen?

Veertig dagen?

God gaf ons alles
Hij gaf Zijn Zoon

Jezus gaf alles
Hij gaf Zijn leven

wij hebben nieuw leven
ontvangen in Hem

wij denken in dagen
in kleine dingen

mensen zijn karig
in offeren en geven

God gaf ons alles
in Christus de Zoon

Hij vraagt ons niets anders
dan een toegewijd leven

elke dag

jannie de paauw

Gedicht: Volg de Leider

Volg de Leider

Op een podium te staan
is het streven van veel mensen,
want dan heb je iets bereikt
zijn vervuld je grootste wensen.

Op het podium daar staan
dan de leiders ons gegeven
en wij zien gehoorzaam naar
hen die daar zo hoog verheven,

door onszelf gekozen zijn
of zichzelf een plaats toedachten.
Leiders over groot of klein
waar wij alles van verwachten.

Wat is er toch fout gegaan,
willen wij op Jezus lijken?
Weet dat Hij als Dienaar kwam
voor de armen en de rijken.

Wil je zoals Jezus zijn?
Hij is aan een kruis gehangen,
want Hij kwam als Een die dient
en het was Zijn diepst verlangen

ons te brengen waar we horen;
bij de Vader, in Zijn huis.
Nee, geen leider op een podium,
de overwinnaar aan het kruis!

Hoed Mijn schapen, zoek ‘t verloor’ne
doe het in bescheidenheid.
Want wij volgen slechts de Leider
Die ons thuisbrengt, op Zijn tijd.

Jannie de Paauw

Gedicht: Gewoon rijk

Gewoon rijk

’t is een doodgewoon mens
in een stoel voor het raam,
een eenzaam bestaan
toch de koning te rijk.
Haar wensen
zijn weinig,
door mensen vergeten
mag ze toch weten
dat God naar haar kijkt.

Met ogen vol liefde
ziet Hij op haar neer,
als ze leest in Zijn woord
en bidt tot haar Heer.
Zo sober, eenvoudig
maar oneindig bemind
weet zij zich
voor eeuwig
een rijk koningskind.

jannie de paauw