Categorie archief: Eindtijd/Wederkomst

Nog even geduld

Nog even geduld

Zie ik kom spoedig
heeft Hij gezegd.
Niet als een koning
niet als een knecht.
Ik kom onverwacht
als een dief in de nacht.
Maar niet voor de mens
die verlangend verwacht.
Zie naar Mij uit
Ik kom spoedig weerom.
Ik kom als de
Hemelse bruidegom.
Het Vaderhuis wacht,
je woning is klaar.
Nog even geduld
dan begroet ik je daar.

Jannie de Paauw

Advertenties

De tijd nabij

De tijd nabij

Nog wachten wij
maar weten ons
de tijd nabij
dat de belofte ons gegeven
bewaarheid wordt
voor ieders leven.

Nog wachten wij
maar weten ons
het bruiloftsfeest nabij.
Ik ben er bij
en jij?

Jannie de Paauw

Zie Ik kom spoedig

Zie Ik kom spoedig.

Er komt een dag
waarop de hemel wacht,
als ieder kind van God
wordt thuisgebracht.

Er komt een dag
dat alles heel zal zijn.
De tranen zijn gedroogd
er is geen angst en pijn.

Er komt een dag,
ik zie er zo naar uit
dat Hij als Bruidegom
ontmoeten zal Zijn bruid.

Er komt een dag
en nog een korte tijd
dan is wat in de Bijbel staat
een feit.

Er komt een dag
waarop de hemel lacht
omdat mijn Jezus toont
Zijn heerlijkheid en macht.

Jannie de Paauw

Liefdevol en Heilig

Liefdevol en Heilig

Zie je Zijn uitgestrekte armen
naar hen die Hem de rug toekeren?
Hij zegt::” Kom wandel in het Licht,
de duisternis zal je bezeren”.

Zo velen gaan hun eigen gang,
denken het zonder God te klaren,
maar als het even tegen zit
mag Hij de stormen wel bedaren.

Dan vragen ze ineens  “Waarom
Hij had dit best kunnen voorkomen
Als dit een God van liefde is
Had Hij dit van ons weg genomen”.

Maar God is Heilig en Rechtvaardig,
geen kerstman of een sinterklaas.
Wie niet gelooft kan Hij niet helpen,
dan ben je heel alleen, helaas.

Zie je Zijn uitgestrekte armen
Hij roept jou die nog verre staat.
Als jij je leven in Zijn hand legt
is Hij jouw steun en toeverlaat.

Jannie de Paauw

Bruiloftsfeest

Bruiloftsfeest

Wat is het wonderbaar
wanneer je mag ervaren:
“God is de leidsman
op ons levenspad”.

Hij gaf ons aan elkaar
en had een doel voor ogen.
Hij was met ons bewogen.
Hield onze hand omvat.

Op bergen en in dalen,
Hij was en is nabij.
Hij is de grote regisseur,
de spelers dat zijn wij.

En straks komt de finale
dan brengt Hij zelf ons thuis,
dan komt het echte bruiloftsfeest
In ’t eeuwig Vaderhuis.

Jannie de Paauw

Kom

Kom

Het Licht gloort aan de horizon,
er komt een nieuwe morgen
en al Gods kinderen kijken uit
want nog is Hij verborgen.

Maar spoedig zal hij komen
als onze bruidegom .
Het Licht gloort aan de horizon,
Gods kinderen bidden: “kom”!.

Jannie de Paauw

Eind aan het lijden

Eind aan het lijden

De wereld wankelt
zucht en kreunt,
als een oude grijsaard
die ergens op leunt.
Het ontbreekt aan kracht
aan wijsheid en moed.
de wereld raakt op
en wordt overspoelt
door rampen en oorlog,
door honger en pijn.
Wij vragen ons af
wat zou er toch zijn.
men wil het negeren
viert feest. maakt plezier.
Niet zo zwaar op de hand
op zoek naar vertier.

Gods woord spreekt tot ons
over tekenen der tijden:
“Zie er komt spoedig
een eind aan het lijden,
alles wordt nieuw,
het gaat echt gebeuren.
Daar zullen Gods kinderen
niet langer treuren”.
Dan zingen zij juichend
hun Heiland ter eer
Daarom onze bede:
“kom haastig o Heer.

Jannie de Paauw