Categorie archief: Gebeden

Elke dag dankdag.

Elke dag dankdag

Elke dag dankdag
zo zegt ons het Woord.
Dankt onder alles
en ga daar mee voort.
zo wordt de wil
van de Vader gedaan.
In Christus hebt je
Zijn woorden verstaan.

Bid alle dagen
en niet vergeten
om al je zorgen
te laten weten
Je staat niet alleen
de Geest zal je leiden
dicht bij de Vader
Hij zal je verblijden

Jannie de Paaauw

Advertenties

Gebed voor het slapen gaan

Gebed voor het slapen gaan

Waar zou ik heen, met al mijn zorgen
als ik U  alles niet kon zeggen
en al mijn kinderen, groot en klein
eerbiedig in Uw handen leggen.

De wereld is zo vol gevaren.
ik bid U Heer hen te bewaren.
wil het kwade van hen weren
dat zij zich naar U toe keren.

Heer,ik wil U zoveel vragen
en ik weet U hoort mij aan.
Wil hen hoeden en hun dragen
dat zij Heer Uw wegen gaan.

Nu ik U alles heb gezegd
mijn last bij U is neergelegd
dank ik dat U rust wil geven
deze nacht en heel mijn leven.

Amen

Jannie de Paauw

Bede

Bede

Bij elke traan die op de aarde wordt geschreid
groeit ons verlangen naar de eeuwige heerlijkheid.
Dan zal de wereld vol zijn van gerechtigheid
terwijl de hemel toont Gods grote majesteit.
Ik bid U Heer, kom spoedig

U hoort de stem van elk die wordt verdrukt,
ontfermt zicht over ‘t kind dat uit de moederschoot gerukt
vol liefde aan Uw boezem wordt gedrukt.
Uw Zoon, waarin Uw Liefde voor de mens werd uitgedrukt
verwachten wij heel spoedig.

Wijs ons de weg in deze donkere tijd
en geef ons uitzicht op Uw heerlijkheid,
zodat wij moedig voortgaan ondanks pijn en strijd
ons steeds bewust zijn van Uw tegenwoordigheid
en weten: U komt spoedig.

Jannie de Paauw

Gebed voor onze kinderen

Gebed voor onze kinderen

Vader in de Hemel,
waak over onze kinderen.
In deze donkere wereld
kan zoveel hen verhinderen,
om U te leren kennen
als de goede Herder.
En te ontdekken dat U
kwam voor hen als Redder.

Liefdevolle Vader,
wij brengen ze bij U.
Wij vouwen onze handen
En bidden U nu.
U hebt de kinderen lief,
U zelf gaf hen het leven.
Daarom wijst U ons wegen
om aan hen door te geven
het pad voor ieder mensenkind,
de smalle weg ten leven.

Dank dat U altijd hoort
en onze zorgen kent.
Wij danken U o Vader
dat U steeds bij ons bent.

Jannie de Paauw

Gebed in de storm

Gebed in de storm

Nu je leven door de storm gaat
ziekten, zorgen moeilijkheden,
weet dan dat je niet alleen staat
dat er voor jou wordt gebeden.

God bracht mensen op je weg
die jou moeiten willen zeggen
aan de Heer en bij Zijn troon
alles in Zijn handen leggen.

Ga het maar van Hem verwachten.
Hij kent ieder stil verdriet.
zal Zijn kinderen nooit verlaten,
houdt jou vast, vergeet dat niet.

Jannie de Paauw

Het stil gebed

Het stil gebed

“Laten wij God om een zegen vragen”
zegt de voorzitter en het wordt stil,
de handen gevouwen, de ogen gesloten
denkt iedereen even precies wat hij wil.

Dan klinkt er het amen, de tijd is maar kort.
de agenda is vol en hij moet er voor zorgen
dat het vandaag niet zo laat, of nog erger….vroeg wordt.

God neigt zijn oor, Hij wacht
Hij hoort geen vraag, geen klacht.
Het blijft stil vanavond.

Jannie de Paauw

Stil dankgebed

Stil dankgebed

Al mijn gedachten
mijn dromen
verlangens,
ze zijn bij U bekend.
U bent mijn Meester
mijn Redder
mijn schuilplaats.
Ik dank U dat U
altijd bij mij bent.

Jannie de Paauw