Categorie archief: gedichten

iedere dag een nieuw gedicht van Jannie de Paauw

Afbeelding

Een bijzondere dag

Een bijzondere dag

Advertenties

D@g2/254

D@g254
Noem duisternis geen licht
en leugen ook geen waarheid.
Bij twijfel, neem de bijbel,
zoek in Gods woord naar klaarheid.
JdP

D@g2/226

D@g2/226

Bid je nog voor mensen,
die God geeft op je pad?
Hij heeft ze aan je toevertrouwd
en legt ze in je hart.

JdP

D@g2/189

 D@g2/183
Verwacht het van God,
Zijn Woord is betrouwbaar.
Hij zorgt goed voor jou
en vind je heel kostbaar.
Dát is Liefde!

JdP

D@g2/180

D@g2/180

Wij zullen voor je bidden,
het is zo snel gezegd.
Maar heb je daarna alles
bij Jezus neegelegd?

JdP

Als het anders gaat

Als het anders gaat

Ken je ook
dat stil verdriet
in trage dagen
die grijs en grauw
voorbijgaan.

Het gevoel
dat het nooit
meer anders wordt
en dat je leven
stil blijft staan.?

Wacht dan maar stil
vertrouw op God
en blijf geloven
in het wonder.

Hij houdt je vast
geeft je weer moed
en maakt een nieuwe dag
toch weer bijzonder.

Daar waar het leven anders gaat
dan jij ooit kon bedenken.
Weet dat de Vader alles ziet
en vrede jou wil schenken.

Hij is nabij, Hij kent de nood
de onrust van zijn kinderen,
dan mag je schuilen  dicht bij Hem
geen mens kan dat verhinderen.

Jannie de Paauw

Maranatha

Maranatha

Jezus komt spoedig
Zijn komst is nabij,
lees het in Zijn woord.
Jezus komt spoedig,
Maranatha, Hij komt!
verheug je mijn kind, wees blij.

Jezus komt spoedig
het wachten duurt lang,
Hij doet wat Hij belooft.
Jezus komt spoedig
Maranatha, Hij komt!
Van verre klinkt feestgezang.

Jannie de Paauw