Categorie archief: Hemelvaart

Een bijzondere dag

Een bijzonder dag

Het is een dag als vele andere dagen
de wereld gaat zijn doodgewone gang.
Zij leven met geluk en tegenslagen
en zijn dientengevolge blij of bang.

Er is niet  zoveel aandacht voor het wonder
wat Jezus hier op aard’ voor ons volbracht.
En toch was deze dag zo heel bijzonder
Hij werd  met vreugdezang weer thuis verwacht.

Hij nam Zijn plaats in als de overwinnaar
Die dood en graf verslagen had.
Hij gaf ons een geschenk oneindig kostbaar
nog mooier dan de allermooiste schat.

Hij ging als Eersteling, wij mogen komen
Hij opent wijd de hemel voor Zijn bruid.
Straks zal het Hemels licht ons overstromen
en ik zie vol verlangen naar Hem uit.

Jannie de Paauw

Advertenties

Onze Koning

Onze Koning

Wij volgen de Koning
van hemel en aarde
Hij ging voor ons uit
en besteeg Zijn troon.
Om voor Gods kinderen
plaats te bereiden
gaf Hij Zijn leven
Hij is God de zoon.

Hij liet ons hier niet
in eenzaamheid achter,
wij kregen de Geest
als een onderpand.
De Heilige Geest
die ons leidt door het leven
en veilig zal brengen
naar het hemelse land.

Wij volgen de Koning,
komen veilig daar aan,
omdat Jezus alles
voor ons heeft voldaan.

Jannie de Paauw

Last minute

Last minute

Hemelvaart
wat was dat ook al weer?
Ik zou het willen weten
dus ik vraag het nog een keer.

Hemelvaart
wat was dat ook al weer,
had het niet iets te maken
met de hemel en de Heer?

Hemelvaart
wat lees ik hier nu weer.
“ een hemelvaart last minute”,
iets in de vakantie sfeer.

Hemelvaart
de wereld weet het echt niet meer.
Het is de troonsbestijging
van Jezus onze Heer!

Hemelvaart,
de Hemel juicht met heel haar engelenhaer,
de aarde viert haar vrije dag….
vergeef, vergeef ons Heer.

Jannie de Paauw

Hemelvaart tanka

Hemelvaart tanka

de Koning komt thuis
Hij vaart op witte wolken
terwijl de hemel

zijn poorten opent voor Hem
en Hem juichend binnenlaat

Jannie de Paauw

Hemelvaart

Hemelvaart

Hij bracht de Hemel zo dichtbij
aanraakbaar voor ons allen.
Wie dit gelooft en tot Hem komt
hoort bij de duizendtallen
verbonden door die Ene Naam
als kinderen van de Vader.
Hij bracht de Hemel zo dichtbij
God is niet ver, Hij is nabij
want Jezus bracht Hem nader.

Jannie de Paauw

Een plaats op de troon

Een plaats op de troon

Uit de eenheid met de Vader
kwam Hij als de mensenzoon.
Jezus kwam als mensenkind
van Zijn hoge hemeltroon.

Het was Liefde die Hem dreef
voor de mens, voor u en mij.
Daarom droeg Hij onze straf
kocht Hij met Zijn bloed ons vrij.

In het duister van het graf
ging Hij naar het dodenrijk,
om ook daar te proclameren
van Zijn eeuwig koninkrijk.

Het moment van troonbestijging
was een prachtig hemels feest.
Waarna de grote Overwinnaar
schonk aan ons de Heilige Geest.

nooit zal Hij ons meer verlaten
ieder die gelooft komt thuis
en wie overwint ontvangt daar
krans en kroon in ‘t Vaderhuis.

Op de troon bereidt Hij plaats
dit gaat mijn denken ver te boven.
Maar ik geloof Hem op Zijn woord
anders zou Hij ’t niet beloven.

Jannie de Paauw

Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Openbaring 3:21.

Open hemel

Open hemel

Een open hemel
God gaf Zijn Zoon
de Redder der wereld
voor mensen als wij,

Een open hemel
de boodschap gebracht;
“geef Hem je hart
en word vrij”.

Een open hemel
toen hij werd gedoopt
en God sprak
van Zijn welbehagen.

Een open hemel
bij het open graf.
Het is volbracht
de straf is gedragen.

Een open hemel
toen Hij van ons ging,
om plaats te bereiden
in het Hemels huis

Een open hemel
geeft ons vrije toegang
als Jezus ons zegt:
“welkom thuis”.

Jannie de Paauw