Categorie archief: Herdenken

Een bijzondere verjaardag

Een bijzondere verjaardag.

Een verjaardag is bijzonder,
omzien in herinneringen.
Zeker als je ……. wordt
denk je terug aan zoveel dingen.

Er was vreugde en verdriet.
Schaduwzijden, zonneschijn.
Winst, verlies, zo is het leven,
want geen mens leeft zonder pijn.

Er was altijd troost van boven.
onze Heer, Hij was nabij.
Ook in moeiten en verdriet
ging Hij niet aan jou voorbij.

Wat het leven nog zal brengen,
niemand die het zeggen kan.
Hij gaat mee op al je wegen.
Ja, daar ben ik zeker van!

Jannie de Paauw

Advertenties

De levende Weg

De Levende Weg.

De lege kribbe wijst naar ’t kruis
waar Hij Zijn leven gaf.
Het lege kruis wijst naar de plaats
waar Hij verrees uit ‘ t graf.
Het lege graf wijst ons de Zoon
als overwinnaar op de troon.
Hij zegt ons:” Alles is volbracht,
het antwoord is aan jou
Ik wacht’.

jannie de paauw

Gedenk dagen

Gedenk dagen

Na deze dag vol vreugde
een dag van blij herdenken.
danken wij de Heer
Hij wilde ons dit schenken.

Een jaar is weer verleden
de tijd ging snel voorbij,
maar ook vandaag, het heden
is Hij ons steeds nabij.

Bij alles wat gaat komen
mogen wij Hem vertrouwen.
Hij is voor ons de sterke rots
waarop wij mogen bouwen.

Jannie de Paauw

Dankbaar gedenken

Dankbaar gedenken

Dankbaar gedenk ik
de dagen en jaren.
Ik wil de herinnering
heel goed bewaren.

Maar zelfs als ik zaken
al lang ben vergeten,
blijf ik één ding
heel zeker weten.

Hij was nabij
in vreugd en verdriet.
In moeite en zorgen
verliet Hij ons niet.

Hij is en Hij was
Hij komt ook voor mij.
Hij is mijn redder
door Hem ben ik vrij.

Jannie de Paauw

Omzien in verwondering

Omzien in verwondering

Verwondert  zie ik om,
waar is de tijd gebleven?
De kinderen, volwassen nu
staan midden in het leven.
De kinderen van de kinderen
zien ons als oude mensen,
die ze niet meer begrijpen
maar wel het beste wensen.

Verwondert zie ik naar
de lijn van de geslachten.
Aaneengesloten rijen
van mensen die verwachten.
De eindeloze dromen
vol liefde en geluk.
maar als de droom in duigen valt
breken ze meestal stuk.

Het leven is een zucht, een damp.
De schepper van het leven
heeft ons in alle eeuwigheid
dit stukje tijd gegeven.
Leef elke dag voor God alleen
en geef Hem alle eer.
Benut de tijd als een geschenk,
je krijgt het slechts één keer.

Jannie de Paauw

Overpeinzing

Overpeinzing

De dagen werden maanden,
een jaar is weer voorbij.
Ik kijk terug en zie dan
wat moeilijk was, of blij.

We hebben veel gekregen
aan liefde en geluk.
Maar hebben ook verloren
soms ging iets kostbaars stuk.

We moesten vrienden missen
aan ‘t leven of de dood.
Nieuw leven werd ontvangen
de vreugde was zeer groot.

Ons leven is een weegschaal
God houdt die in balans.
Want elke dag ontvang je
van Hem een nieuwe kans.

De tranen die we huilden
maar ook een schaterlach
laten ons steeds beseffen;
God is er elke dag.

Jannie de Paauw

De gouden draad

De Gouden draad

God heeft een gouden draad geweven
dwars door eeuwigheid en tijd.
Vanaf ‘t begin tot aan het heden
heeft Hij uitzicht ons gegeven
op de eeuwige heerlijkheid.

God heeft Zijn gouden draad geweven
om te zeggen,”Ik houd van jou”
en al viel de mens in zonde
bloedt de wereld uit zijn wonden
Hij gaf ons Zijn woord van trouw.

God heeft Zijn gouden draad geweven
daarmee redt Hij u en mij.
Zijn Zoon die ons verlossing bracht
En aan het kruis sprak: “het is volbracht”,
kocht ons van de zonde vrij.

God heeft een gouden draad geweven
van  Zijn trouw zo wonderbaar.
Waar je ook bent op deze aarde,
voor Hem is ieder mens van waarde
Hij maakt zijn beloften waar.

God heeft een gouden draad geweven
Hem komt toe de lof en eer
Hij de Eeuwige getrouwe
‘t Fundament waarop wij bouwen
Onze Redder, onze Heer

jannie de Paauw

29 september 2012  100 jaar Zonnewende