Categorie archief: huwelijksgedichten

Gedenk dagen

Gedenk dagen

Na deze dag vol vreugde
een dag van blij herdenken.
danken wij de Heer
Hij wilde ons dit schenken.

Een jaar is weer verleden
de tijd ging snel voorbij,
maar ook vandaag, het heden
is Hij ons steeds nabij.

Bij alles wat gaat komen
mogen wij Hem vertrouwen.
Hij is voor ons de sterke rots
waarop wij mogen bouwen.

Jannie de Paauw

Advertenties

Bruiloftsfeest

Bruiloftsfeest

Wat is het wonderbaar
wanneer je mag ervaren:
“God is de leidsman
op ons levenspad”.

Hij gaf ons aan elkaar
en had een doel voor ogen.
Hij was met ons bewogen.
Hield onze hand omvat.

Op bergen en in dalen,
Hij was en is nabij.
Hij is de grote regisseur,
de spelers dat zijn wij.

En straks komt de finale
dan brengt Hij zelf ons thuis,
dan komt het echte bruiloftsfeest
In ’t eeuwig Vaderhuis.

Jannie de Paauw

Drievoudig snoer

Drievoudig snoer

Een mens alleen zoekt anderen
maar vindt slechts kracht in God,
omdat ze dan gedrieën zijn
gevlochten tot een sterke lijn.

Zo wil de Heer de derde zijn
en met je samengaan.
Op deze nieuwe levensweg
wil Hij graag naast je staan.

Drievoudig snoer zo zegt Zijn woord
wordt niet zo snel verbroken.
Geloof in Mij, Ik geef je kracht
zo heeft het Woord gesproken.

Jannie de Paauw

Liefde

Liefde

Liefde is de sleutel
ons door God gegeven.

Liefde is ’t begin
van een mensen leven

Liefde komt van boven
van de Heer der Heren.

Liefde mag voor eeuwig
in je hart regeren.

Waar de Liefde woont
daar geeft Hij Zijn zegen.

Met die Liefde kan je
samen door het leven.

Liefde maakt gelukkig
zelfs als  het moeilijk is.

Liefde geeft je Licht
ook in duisternis.

Samen met de Liefde
kom je er altijd uit.

Liefde laat het beeld zien
van Christus en Zijn bruid

Jannie de Paauw

Huwelijksgedicht: De Bron

De Bron

Er is een bron van Liefde
waar je uit putten mag
God geeft, in Zijn genade
genoeg voor elke dag.

Die Liefde laat je groeien
steeds dichter naar de Heer
en ook steeds dichter naar elkaar.
Zo geef je Hem de eer!

jannie de paauw

Huwelijksgedicht: Al die jaren

Al die jaren

Al die jaren samen door het leven
vaak een zonnig pad, ook storm en regen.
Altijd hield de Heer ons bij de hand gevat,
zelfs al streefden wij bij tijd en wijle tegen.

Wij wilden dan op eigen wegen gaan,
hadden  een ander doel voor ogen.
Hij bleef getrouw, liet ons niet eenzaam staan.
Was met ons doen en laten diep bewogen.

Bij ‘t omzien, zien wij alle zegeningen.
Hij liet de bloemen bloeien langs de baan.
Zag onze tranen vloeien, deed ons zingen,
was dicht bij ons, nooit ver van ons vandaan.

In grote dankbaarheid is ons gedenken;
De Heer is trouw, Hij doet Zijn woord gestand.
Wat ons het leven brengt, wat nog gaat komen:
Wij gaan gerust, als kind aan ’s Vaders hand.

jannie de paauw

Huwelijksgedicht: Samen

Samen

Samen gaan
zovele jaren.
Samen staan
in vreugd, verdriet.
Samen dragen
zonder klagen
weten God
vergist zich niet.
Samen lachen
samen werken,
samen en
soms toch alleen.
Samen omzien
naar ’t verleden,
samen pijn
om wat verdween.

Samen blij
om wat gaat komen.
Samen ook
op weg naar Huis.
Want samen één
in Jezus Christus
is samen uit en
samen Thuis.

jannie de paauw