Categorie archief: kerstgedichten

Geheimenis

Geheimenis

In den beginne
was het Woord
Hij was bij God
Hij is God,
van den beginne.

Een kind is ons geboren
een Zoon is ons gegeven
en men noemt Hem:
Sterke God
Eeuwige Vader
Vredevorst.

Hij die dit groot geheimenis
ontrafelen wil
ontdekt het wonder
en wordt stil.

Jannie de Paauw

Advertenties

Wat zwak is

Wat zwak is

Het zwakste op de aarde
een ongeboren kind,
je hoort het niet klagen,
om medelijden vragen.
Wie durft er te spreken
en zegt dat hij vindt
dat leven moet worden
gekoesterd, verwacht
in plaats van gedood,
om het leven gebracht.

Wie spreekt er voor hen
wie zal verhinderen
dat iemand zo handelt
met onschuldige kinderen.

God is de schepper
de gever van leven,
Hij heeft zelfs Zijn Zoon
aan de wereld gegeven.
Hij zal aan ons allen
rekenschap vragen
wat wij met Hem deden
of wij het wel zagen
dat ieder kindje
nog ongeboren
voor eeuwig aan Hem
mag toebehoren.

Het zwakste op aarde,
een ongeboren kind
voor de Vader van waarde
en eeuwig bemind.

Jannie de Paauw

Wat overblijft is stilte

Wat overblijft is stilte.

Hoe zou ik het begrijpen?
De jacht naar macht.
geweld om geld.
Waar is de mens niet toe in staat
nu het van kwaad tot erger gaat.

Ik weet het niet en heb verdriet
want op mijn netvlies staat het beeld
van wanhoop, vuur en dood.
Is er nog iemand die het raakt
en oog heeft voor de nood
van heel gewone mensen
die vrede wensen.

Wij bidden om Uw Vrede Heer
kom spoedig weer
het is advent
wij wachten….

Jannie de Paauw

God met ons

God met ons

een volk in de woestijn
de tabernakel
een woning voor God
Immanuel

een meisje uit Nazareth
wordt moeder
een woning voor de Zoon
Immanuel

de mens die Hem aanneemt
wordt een tempel
een woning voor de Heilige Geest
Immanuel

Jannie de Paauw

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar

Het nieuwe jaar komt,
als een smetteloos blad
Geef het aan Hem
die jou kocht met Zijn bloed
Dan zal Hij je leiden
en wat ook gebeurt
als het is naar Zijn wil,
is het goed .

Jannie de Paauw

Goddelijk Licht

Goddelijk Licht

Hoe donker ook de wereld is
God geeft ons Licht in duisternis
Wie uitdeelt van dit Goddelijk licht
Weerspiegelt zo Zijn aangezicht.

Jannie de Paauw

Licht in de duisternis

Licht in de duisternis

Wanneer Hij komt,
de Heer der Heren,
mag Hij dan
in jouw hart regeren?
Zodat jouw leven
Licht verspreidt,
het Licht dat blijft
in eeuwigheid?

JdP