Categorie archief: levenslessen

Spreken of zwijgen

Spreken of zwijgen

Het is gemakkelijk om te spreken
en moeilijk om te zwijgen,
wanneer je iets van anderen weet
en graag gelijk wil krijgen.
Maar waarom zou je kwetsen,
ook al zijn je woorden waar,
laat het oordeel maar aan God,
en wordt  geen roddelaar.
Spreek van de ander goede woorden
en geef een compliment.
Je zult ontdekken dat je zelf
dan ook gelukkig bent.

Jannie de Paauw

Advertenties

Gevangen maar vrij.

Gevangen maar vrij.

Ons vogeltje zingt op een grijze dag.
Zijn liedje klinkt vrolijk en blij.
Hij zit in zijn kooitje gelukkig te zijn.
Hij is niet gevangen, maar vrij.

Een wijze les voor een ieder van ons
Tevreden zijn met ons bestaan.
God heeft in Zichzelf ons de vrijheid gegeven
geborgen in Hem door het leven te gaan.

Jannie de Paauw

Mistig inzicht

Mistig inzicht

Contouren in de mist
de wereld lijkt zo klein
verdwenen in onzichtbaarheid
het doet een beetje pijn.

Ik denk aan al die mensen
van kort of lang geleden
die zomaar in de mist
van mij zijn weg gegleden.

Ze zijn er nog en toch….
onttrokken aan mijn ogen
alleen al de gedachte
maakt mij intens bewogen.

Ik weet dat het zo gaan moet
de routes zijn verschillend
en je verliest elkaar uit ’t oog
al ben je anders willend.

Maar in mijn dromen komen
de mensen soms voorbij
die ik al was vergeten
zij hoorden eens  bij mij.

Dan zou ik willen vragen
hoe is ’t met jou gegaan
een poosje samen praten
weer even naast hen staan.

De mist maakt mij weemoedig
over hen die ik mis
maar ‘ k weet dat als de zon schijnt
het wel weer over is.

jannie de paauw

Gij geheel anders

Gij geheel anders

De leugen van de oude slang,
waar het begon: de hof van Eden.
daar zijn de leugens en de roddels
de wereld ingetreden.

En denk je dat jij beter bent,
daar nooit aan zou beginnen?
Bedenk dan wat je hebt gezegd
aan vrienden en vriendinnen.

De laatste nieuwtjes gaan in ’t rond,
wij dikken het wat aan.
Wat in vertrouwen wordt verteld
zal altijd verder gaan.

Een halve waarheid lijkt niet erg,
’t is wel een hele leugen
die zich zo heel voorzichtig hecht
bij anderen in ’t geheugen.

De oude slang hij spuit zijn gif
en wil de mens verleiden
de leugens uit het paradijs
opnieuw weer te verspreiden.

Ik ben de Waarheid zegt de Heer
en wie Mij volgt zal weten,
dat wie een halve waarheid spreekt
een leugenaar zal heten.

Jannie de Paauw

Waar

Waar

Wat is waarheid in onze tijd
het lijkt welhaast vervlogen.
Een ieder doet wat goed is
maar wel in eigen ogen.

In het dagelijks leven
moet je voorzichtig zijn.
Je staat steeds voor de keuze
of het waarheid is of schijn.

Er wordt wat afgelogen
gegraaid en wat niet meer,
en zelfs op ‘t christelijk erf
In naam van God de Heer.

Staat niet in ‘t woord geschreven
dat in de laatste dagen
de waarheid niet te vinden is
hoe ook de mensen klagen?.

Gods waarheid blijft dan overeind,
Zijn Woord is echt, Waarachtig.
Wie tot Mij komt, zal veilig zijn.
want ik ben God, Almachtig!

Wie niet het pad der Waarheid kiest
komt nooit behouden aan.
De klok tikt door, nog is er tijd
de juiste weg te gaan.

Jannie de Paauw

Op zoek naar de waarheid

Op zoek naar de waarheid

Zo veel informatie
en nooit zekerheid
dat bij wat we zien en horen
de waarheid het niet heeft verloren.

De grootste mond
heeft niet altijd gelijk.
Bezit van contanten
maakt een mens nog niet rijk.
Wie het met mij eens is
blijkt niet altijd mijn vriend.
Een mooi compliment
is niet altijd verdiend.
Daarom moet ik steeds
heel goed bedenken
Aan wie ik wél mijn
vertrouwen kan schenken.

Als Gods iets belooft
mag ik daarop vertrouwen
Ik mag Hem kennen
Op Hem kan ik bouwen
Nu vraag ik Zijn Geest
mij in alles te leiden
zodat ik de Waarheid
mag onderscheiden.

Jannie de Paauw

Dank je wel

Dank je wel
Wanneer ik jou passeer
en ik groet je niet,
wees dan maar niet boos
en  heb maar geen verdriet.
Ik kan jou niet meer zien
en dat is heel erg wennen
jij weet dat niet misschien,
maar ik kan je niet herkennen.
Dus spreek me even aan
kom wat dichterbij,
zeg eventjes je naam
 dan maak je mij heel blij.
jannie de paauw