Categorie archief: paas gedichten

Net als toen

Net als toen

Met betraande ogen
gaat Hij, diep bewogen
vastberaden verder,
ziet slechts schapen zonder herder

Hij wil hen een toekomst geven
zodat allen  kunnen leven
van de zonde en schuld bevrijdt,
in eeuwigheid.

De mensen komen kijken,
de armen en de rijken
ze roepen daar met luide stem:
“kruisig Hem”!

Hij heeft zoveel jaar geleden,
aan het kruis voor ons gebeden.
Heb jij ook Zijn stem verstaan:
“Ik heb dit voor jou gedaan”.

Hij gaf Liefde, wat geef jij?
Ga je liever maar voorbij
aan het lijden en de pijn
en het Godverlaten zijn?

’t is geen show en geen theater,
ook niet zoveel eeuwen later.
Laat je daarmee niet verleiden,
kniel maar neer om te belijden:

“’t was mijn zonde die U droeg,
het enige wat U ons vroeg
was vertrouwen en geloof.
Wie dit niet horen wil is doof!

En nog gaan ze daar voorbij,
lopend in een lange rij.
Roepende met luide stem:
“kruisig Hem”.

En met tranen in mijn ogen
zie ik toe, zo diep bewogen.
“Heer het is nog net als toen
terwijl ze weten wat ze doen”

Jannie de Paauw

Advertenties

Zo dichtbij

Zo dichtbij.

Zijn kruis stond op de heuvel.
hier zou hij sterven gaan.
De straf werd zo voltrokken.
hij had veel fout gedaan.
Maar in zijn laatste uren
betoonde hij geen spijt.
Hij spotte met de Heiland,
op weg naar de eeuwigheid.

Zijn kruis stond op de heuvel,
hier zou hij sterven gaan.
Hij overdacht zijn leven,
wat was er mis gegaan?
Daar in die laatste uren
betoonde hij zijn spijt.
Zei alles aan de Heiland,
Die schold zijn schulden kwijt.

Twee mannen op een kruispunt
zo heel dicht bij de Heer.
De ene ging verloren,
de ander zag Hem weer.
Want ook voor deze zondaar
betaalde Hij de prijs.
Hij sprak: “ik zie je spoedig
bij Mij in het paradijs”.

Geen mens weet van tevoren
wanneer hij sterven gaat.
Kies heden wie je dienen wilt
dan ben je nooit te laat.

Jannie de Paauw

Vrijgekocht

Vrijgekocht

Vergeving, verlossing, bevrijding,
het bloed van het lam kocht ons vrij.
Wie leeft in geloof en vertrouwen
is vrij van de slavernij.
De zonde houdt ons niet gevangen,
Hij heeft immers alles volbracht.
Gaf ons het geschenk in handen
om te strijden in Zijn kracht.
Hij gaf ons de wapenrusting
om te strijden de strijd in geloof.
Zijn Geest zal ons veilig leiden.
De Heer doet wat Hij belooft

Jannie de Paauw

De levende Weg

De Levende Weg.

De lege kribbe wijst naar ’t kruis
waar Hij Zijn leven gaf.
Het lege kruis wijst naar de plaats
waar Hij verrees uit ‘ t graf.
Het lege graf wijst ons de Zoon
als overwinnaar op de troon.
Hij zegt ons:” Alles is volbracht,
het antwoord is aan jou
Ik wacht’.

jannie de paauw

Zo dichtbij

Zo dichtbij

Hij is niet dood, Hij leeft!
Zie daar Maria gaan
verdriet veranderde in vreugd
zij heeft Zijn stem verstaan.
Hij troostte met een enkel woord
nu snelt zij heen en zegt het voort

Hij is niet dood, Hij leeft!
Thomas geloofde niet
Maar Jezus kwam
speciaal voor hem.
Hij toonde hem zijn wonden
en weg was zijn verdriet.

Hij is niet dood, Hij leeft!
Petrus was diep bedroefd
hij had de Meester lief
maar werd door Hem beproefd.
Hij kwam hem heel nabij
en Petrus was weer vrij.

Hij is niet dood, Hij leeft!
Wie dit begrepen heeft
weet Hem altijd dichtbij,
dat maakt het leven blij.

Jannnie de Paauw

Stille zaterdag

Stille zaterdag

Zo kil en koud, het graf
en donker als de nacht,
de steen zo groot en hard
en daarvoor staat de wacht.
Wie durft nog hopen nu
waar alles lijkt verloren,
er is zoveel verdriet
bij al wie bij Hem horen.

Dan is, zonder gerucht
de zon weer opgegaan.
de wachters zijn gevlucht
Jezus is opgestaan.
Het was geen mensenwerk
Hij ging in eigen kracht,
tot eer van God de Vader
heeft Hij het werk volbracht.

In dankbaarheid gedenk ik
op stille zaterdag
dat Hij daar voor mijn zonden
en schuld begraven lag.
Nu mag ik met Hem leven
Hij heeft het al voldaan.
Vandaag mag ‘k juichend zingen
Hij leeft! Hij is opgestaan!

Jannie de Paauw

Passie

Passie

De mensen trekken naar de stad
er gaat weer wat gebeuren
en ben je daar niet bij geweest
dan zal je dat betreuren.

Als iedereen er over praat
heb jij ‘t gemist misschien.
Je hebt het dan niet mee gemaakt
je hebt het niet gezien.

Zo ging het in Jeruzalem
zo gaat het in den Haag.
Maar telkens als ik er van hoor
rijst er bij mij de vraag;

Heer gaat het hier nog wel om U,
staat U hier Zelf centraal,
of is het een toneelstuk
naar een oud verhaal.

U wordt opnieuw gekruisigd
door goddeloze mensen
die kijken en die spotten
en U daarbij verwensen.

U zegt: “Het is voorgoed volbracht
mijn werk gedaan, ‘t is klaar”.
Wie dit gelooft, hij kent zijn taak,
de wereld snakt er naar.

Vertel dat Jezus Christus leeft,
met ons op weg wil gaan.
Laat dit spektakel achter je
ga achter Jezus aan.

Jannie de Paauw