Categorie archief: pinksteren

Meer van de Heer

Meer van de Heer

Zo vaak is ons gebed:
“Heer geef ons meer”.
En wij leggen de verlangens
van ons hart voor Hem neer.

Meer moed en kracht.
Meer Licht in de nacht.
Meer overwinning.
Meer bezinning.
Meer van de Geest.
(dat wel het meest)

Maar wie hoort
naar het Woord
weet dat Hij heeft gezegd
Ik heb mijn Geest
in jouw hart gelegd,
als een zaad dat moet groeien
en bloesem laat bloeien.
Zo komen er vruchten
tot eer van de Heer.

Niet; geef mij
maar neem mij,
gebruik mij
steeds meer.
Jannie de Paauw

Advertenties

Van het donker naar het Licht

Van het donker naar het Licht

Het wordt zo donker in de wereld
zoveel geweld verdriet en pijn,
wij bidden dat Uw licht zal stralen
om ons tot hulp en steun te zijn.

U gaf Uw Geest aan alle mensen
die zoeken naar Uw weg en wil,
maar als wij denken ‘t zelf te kunnen
dan houdt Uw Geest zich angstig stil.

Daarom is mijn gebed o Heer
wil in ons wonen en ons leiden,
zodat het duister wijken zal,
Uw Licht niet meer van ons kan scheiden.

Jannie de Paauw

Op weg

Op weg

Nu mogen wij gaan,
de Geest zal ons leiden.
Nu mogen wij spreken
de woorden van Hem.
De wereld ligt open
om  liefde te delen,
want Hij woont in ons
geeft ons woorden en stem.

Hij vraagt of wij leven
als rank aan de wijnstok.
Dan groeien er vruchten
de landman ter eer.
Zo mag je op weg gaan
al gevend en delend.
De vrucht van de Liefde,
het Woord van de Heer.

Jannie de Paauw

Wees niet bevreesd

Wees niet bevreesd

Refr. Wees dan niet bang,
wees niet bevreesd,
God zal je helpen.
Hij zal je leiden.
Wees dan niet bang,
wees niet bevreesd.
God gaf Zijn kind’ren
de Heilige Geest.

1.
Ga dan heen, heeft Jezus bevolen.
Ga, want mijn werk is volbracht.
Ga en vertel de blijde boodschap.
Breng ’t evangelie met kracht.
Refr.

2.
Ga, want jij bent het zout der aarde.
Ga in geloof en vertrouw.
Ga en Ik zal je altijd nabij zijn.
Ik geef Mijn Geest ook aan jou.
Refr.

Tekst en muziek Jannie de Paauw
Arr. Mevr. De Jager.
Kinderliedjes nr. 1
Uitg. Timotheus.

Met brandend hart

Met brandend hart

Er is een vuur ontstoken in jouw leven,
een vlammetje gaan branden in je hart.
Het vuurt jou aan om licht en warmte uit te stralen
je gunt toch iedereen een nieuwe start?

Waarom zou men zich warmen aan de wereld
God openbaarde jou Zijn Liefde en Zijn trouw
Het nieuwe leven zou je met zo velen willen delen
zodat er niemand meer moet leven in de kou.

Met brandend hart mag je de reis beginnen.
Vertel de mensen maar wie Jezus  is.
En wordt het moeilijk, weet: “De Geest kan niemand doven”
Hij geeft je moed en kracht bij jouw getuigenis.

De mensen zullen je misschien bespotten,
want duisternis en licht geeft altijd strijd.
Met Christus ben je meer dan overwinnaar
Hij heeft een ere krans voor jou bereidt.

Het vuur dat is ontstoken in je leven
zal altijd als een Licht zijn op je pad.
Wees maar niet bang, Hij zal je wegen wijzen
en houdt je altijd bij de hand gevat.

De Geest is een geschenk van  Gods genade
zodat je weet, nooit ben ik meer alleen.
Zelfs in de felste strijd mag je ervaren
Zijn warmte als een deken om je heen.

Jannie de Paauw

Gedicht: Oogstfeest

Oogst feest

Waar de pinksterwind waait
met een goed gerucht
slaakt men een zucht
van verlichting.

Ga zonder bezwaar
de akker ligt klaar;
het Zaad is gezaaid
in de aarde.

Blijf niet werkeloos staan
het werk moet gedaan
de velden zijn wit
om te oogsten..

Sluit je aan bij de maaiers
je gaat niet alleen
Hij is steeds om je heen
met Zijn Geest.

Wat een feest zal dat zijn
als het werk is gedaan,
wij zijn binnengegaan
in Zijn huis.

Wat wij daar zullen zien
gaat alles te boven
wij zullen Hem loven
voor eeuwig.

jannie de paauw

Gedicht: Bede

Bede

Als een regen
vol van zegen
hebben wij
de Geest verkregen.
Uitgestort
in wind en vuur.
Neergedaald
op droge aarde,
vruchtbaar
op den duur.

Leer ons Here
in dit leven,
ruimte aan de Geest
te geven.
Wil ons leren
en ons leiden
bij het  spreken,
in het strijden.
Hoed ons
voor een val.

Help ons Here
boven al
steeds meer zuiver,
steeds meer rein,
tempel van
die Geest te zijn

jannie de paauw