Categorie archief: tijd en eeuwigheid

Momenten in de tijd

Momenten in de tijd.

Kostbare momenten,
momenten van verdriet.
Moment dat je aanwezig was
en eigenlijk ook weer niet.

Wij leven van momenten
die niet zijn na te meten.
Momenten die je liever
weer heel snel wilt vergeten.

Moment van grote vreugde,
dat mocht wel eeuwig duren.
De moeilijke momenten
In vele bange uren.

Het allerlaatste stukje
van een mensenleven.
Momenten die je graag
meer aandacht had gegeven,

De laatste ademhaling,
de laatste harte klop,
Maar pas toen het voorbij was
merkten wij ze op.

Het leven is een ademtocht
Momenten op een rij,
Maar dan begint de eeuwigheid.
aan welke kant sta jij?

Nu zijn er nog momenten
de juiste weg te kiezen
Wie kiest de Weg ten leven
kan dan niet meer verliezen.

De eeuwigheid duurt eeuwig,
sta stil bij dit moment.
Dan mag je zeker weten
dat jij in eeuwigheid
voorgoed bij Jezus bent.

Jannie de Paauw

Advertenties

Verborgen begin

Verborgen begin

De dagen korter
de bomen kaal.
Het late licht
vertelt ‘t verhaal
van de seizoenen.
Een  mensenleven
beperkt van tijd
wordt hoop gegeven.
********
Waar alles dood lijkt
mag iets ontstaan.
De nieuwe mens
kan binnen gaan.
Verborgen begin
Als beeld gegeven.
In Jezus gaf God
ons het eeuwige leven.

Jannie de Paauw

 

Onderweg

Onderweg

Ik wandel samen met de Heer
op een ver en eenzaam pad.
Om ons heen is rust en vree
Hij houdt mijn hand gevat.

Ik vraag Hem waar we heen gaan
Hij lacht mij vriendelijk toe,
nijn kind je bent er bijna
of ben je al te moe?

Zo gaan we rustig verder
de Heer Hij weet de weg.
Ik zal het einddoel halen
als ik doe wat Hij mij zegt.

Hij wijst mij op een mooie bloem,
het groene gras, de lucht.
Ons pad gaat hoger en ik zie
de vogels in hun vlucht.

Ach Here gaan we niet te ver
we zijn zo ver van huis?
Dan staan wij voor de hemelpoort
en zegt Hij mij: ‘we zijn er,
welkom thuis”!

Jannie de Paauw

Liefdevol en Heilig

Liefdevol en Heilig

Zie je Zijn uitgestrekte armen
naar hen die Hem de rug toekeren?
Hij zegt::” Kom wandel in het Licht,
de duisternis zal je bezeren”.

Zo velen gaan hun eigen gang,
denken het zonder God te klaren,
maar als het even tegen zit
mag Hij de stormen wel bedaren.

Dan vragen ze ineens  “Waarom
Hij had dit best kunnen voorkomen
Als dit een God van liefde is
Had Hij dit van ons weg genomen”.

Maar God is Heilig en Rechtvaardig,
geen kerstman of een sinterklaas.
Wie niet gelooft kan Hij niet helpen,
dan ben je heel alleen, helaas.

Zie je Zijn uitgestrekte armen
Hij roept jou die nog verre staat.
Als jij je leven in Zijn hand legt
is Hij jouw steun en toeverlaat.

Jannie de Paauw

God is getrouw

God is getrouw.

God is getrouw,
dit gaat ons denken ver te boven.
Zijn hart gaat uit naar allen die geloven
maar ook naar die nog buiten staan.
Nu is  het nog genade tijd,
Waar ben jij, in de eeuwigheid?
Neem Hem toch aan!

Jannie de Paauw

Onbegrijpelijke liefde

Onbegrijpelijke liefde

Wij zien een beslagen spiegel
en zullen nooit doorgronden
de weg die God met ons wil gaan.
Wij zijn met Hem verbonden
door Zijn liefde en Zijn trouw
Hij gaf ons het leven
wij zijn tot in eeuwigheid
met Hem Zelf verweven.

Niets kan scheiden van Zijn liefde
want dat zegt Zijn woord.
Alles mag je Hem vertellen
en geloven dat Hij hoort.
Kinderlijk in stil vertrouwen
mag je gaan aan ’s Vaders hand
tot de Zoon ons zelf komt halen
dan zijn wij in ’t Vaderland.

Jannie de Paauw

Op Zijn tijd

Op Zijn tijd.

Iedere dag weer nieuwe kansen
om je uren en je tijd
met de werken in te vullen
die God voor je heeft bereidt.

Het contact met God, je schepper
is daarbij  van groot belang
anders ga je in den blinde
heel gewoon je eigen gang.

Tijd krijgen wij toegemeten
iedereen zijn eigen maat
niemand weet wanneer het klaar is,
wat je nog te wachten staat.

Als je weet dat je Zijn kind bent
mag je vragen naar Zijn wil
Hij wil jou dat graag vertellen
luister dus aandachtig, stil.

Stop met draven en met zwoegen
want bij Hem is rust en vree.
Zo mag je de tijd gebruiken
Hij gaat altijd met je mee.

Luister naar Zijn raad en woorden
ga met Hem op weg naar huis
en wanneer je tijd voorbij is
ben je veilig bij Hem thuis.

Jannie de Paauw