Categorie archief: verandering

Waar

Waar

Wat is waarheid in onze tijd
het lijkt welhaast vervlogen.
Een ieder doet wat goed is
maar wel in eigen ogen.

In het dagelijks leven
moet je voorzichtig zijn.
Je staat steeds voor de keuze
of het waarheid is of schijn.

Er wordt wat afgelogen
gegraaid en wat niet meer,
en zelfs op ‘t christelijk erf
In naam van God de Heer.

Staat niet in ‘t woord geschreven
dat in de laatste dagen
de waarheid niet te vinden is
hoe ook de mensen klagen?.

Gods waarheid blijft dan overeind,
Zijn Woord is echt, Waarachtig.
Wie tot Mij komt, zal veilig zijn.
want ik ben God, Almachtig!

Wie niet het pad der Waarheid kiest
komt nooit behouden aan.
De klok tikt door, nog is er tijd
de juiste weg te gaan.

Jannie de Paauw

Advertenties

Lichtende sterren

Lichtende sterren

De opdracht die we kregen
van Jezus onze Heer:
“Te schijnen als lichtende sterren
en leven tot Zijn eer.”

Waarom is dat zo moeilijk?
Proberen wij steeds maar weer
het licht van de ander te doven?
We doen elkaar zoveel zeer.

Afgunstig,  jaloers op de ander,
zijn wij dan zelf zoveel meer?
Door het licht van de naaste te doven
schijnt er straks geen lichtje meer.

Wij zijn  vaak zo bang voor de wereld,
maar is het niet evenzeer
het kwaad waar we elkaar  mee bestoken?
Ik bid voor een ommekeer.

Heb liefde onder elkander,
Gods vraag klinkt elke dag weer.
Alleen zo zal de wereld ontdekken
het lichaam van Christus de Heer.

Jannie de Paauw

Eigen wegen

Eigen wegen

Een kudde zonder herder,
zonder richting, zonder doel,
Ze gaan op eigen wegen
geleid door hun gevoel.
Zij weten zelf heel zeker
dit is het juiste pad,
terwijl de goede Herder
het doel voor ogen had
om schapen thuis te brengen
waar het veilig is en goed,
met grazig groene weiden,
voedsel in overvloed.
Wie luistert naar die Herder
komt nooit meer iets tekort,
Hij brengt je naar de stal terug
voordat het donker wordt.
Maar wie op eigen wegen gaat,
al blaat hij nog zo luid,
de goede Herder hoort hem niet
hij komt bedrogen uit.

Jannie de Paauw

Verschil

Het verschil

Stilte
Vrede
Rust
zijn niet te vinden
in de wereld
van vandaag
die vol lawaai
wapengekletter
en onrust is.

Stilte
Vrede
Rust
zijn te vinden
in een hart
dat vol is
van de Vader
de Zoon
en de Geest

Jannie de Paauw

Een gebouw van God

Een gebouw van God

Ik kijk vaak naar een grote kerk
een donker zwart gebouw.
De klok luidt netjes ieder uur,
op zondag komt men trouw.

Maar verder staat dit huis van God
daar stil en leeg te staan.
De grote deuren blijven dicht
de lampen gaan niet aan.

Ik word daar zo verdrietig van,
zou God dit zo bedoelen?
Ik zou mij in zo’n eenzaam huis
echt niet gelukkig voelen.

Wij vormen het gebouw van God
laat dus het Licht maar schijnen.
Open de deuren van je hart
en ‘t duister zal verdwijnen.

Jannie de Paauw

Gelukkig nieuwjaar

Gelukkig nieuwjaar

Het nieuwe jaar ligt voor ons klaar
een schone lei.
Maar als de eerste letters zijn geschreven
moeten we onder ogen zien en vragen
waar is de schoonheid nu gebleven?

We kijken er naar uit met groot verlangen,
een nieuw start.
We nemen voor, de zaken beter aan te pakken
maar we ontdekken al na korte tijd;
we stoppen oude wijn in nieuwe zakken.

De  mens verandert niet door dag of datum.
van ‘t nieuwe jaar.
Wanneer wij niet ons leven willen geven
in handen van de schepper van t heelal,
zal er niet veel veranderen in ons leven.

Begin vandaag opnieuw en geef je over
Hij is het waard!
Wie in Hem blijft mag groeien, bloeien,  leren
Leg heel je leven in Zijn Vaderhand.
dan wordt dit nieuwe  jaar het jaar des Heren.

Jannie de Paauw

Verlies en winst

Verlies en winst

Durf ik te kiezen,
mezelf te verliezen
en weten ik leef
door genade alleen?

In Jezus Zijn Zoon
slaat God mij gade
Zijn liefde is altijd
heel dicht om mij heen.

Hij is mijn Heiland
de bron van het leven
mijn rots en mijn heil
waar ik eeuwig op bouw.

Zijn Geest zal mij leiden
door moeilijke tijden
Hij wijst mij de weg
is een God van trouw.

Straks zal ik daar boven
mijn Heiland loven,
ik was eens verloren
maar nu uitverkoren

zo  mocht ik ontdekken
Hij heeft mij gevonden
mijn wonden verbonden
‘k  mag Hem toe behoren.

Wie durft te verliezen, voor Jezus wil kiezen,
mag opnieuw gaan beginnen
en met Hem overwinnen.

Jannie de Paauw