Categorie archief: verdriet en lijden

Laat maar los

Laat maar los

Leed en verdriet krijgt ieder mens te dragen,
maar wee degene die het koestert in zijn hart.
Die pijn en moeite niet kan laten varen,
zich wentelt in zijn zelfgekozen smart..

Het vraagt veel moed om lasten los te laten,
zelfs als we  weten, God vraagt dat van mij.
De Heiland heeft mijn zondenlast gedragen,
Hij gaf mij eeuwig leven, ik ben vrij!
.
De bijbel spreekt ons over leed en tranen
door God bewaard, Hij weet van ons verdriet.
Wij kunnen kiezen om ze daar te laten,
het is genoeg als Hij ze kent en ziet.

Spreek door je tranen heen van Jezus.
Hij draagt je dwars door lijden zorg en pijn.
Blijf ondanks alles van je Heer getuigen:
dat Hij de eeuwige weg tot God zal zijn.

Jannie de Paauw

Advertenties

Verdriet

Verdriet

Verdriet, gemis
om wie er niet meer is
wie kan ‘t verstaan
dan zij die weten
dat niet wordt vergeten
hoe onze wegen gaan
verdriet, gemis
er altijd is
verscholen in ons hart
een diep gevoel van smart
de breuk in ons bestaan
maar wel het zeker weten
wij zullen nooit vergeten
hen die wij dragen in ons hart
zo heel dichtbij,
zo ver bij ons vandaan

jannie de paauw

Geef hen een toekomst

Geef hen een toekomst

Kinderen zonder vader, zonder moeder, zonder huis
ze vallen tussen wal en schip en zijn vaak nergens thuis.
Volwassenen vergeten wat het met hun kinderen doet
wanneer een kind van de ene ouder naar de ander moet.

Hoe zal een kind begrijpen waarom dit moet gebeuren
het zal hun jonge leven compleet in stukken scheuren.
Wat wordt er veel van hun gevraagd, ze moeten steeds weer kiezen.
er zijn geen winnaars in ‘t gezin, want ieder zal verliezen.

Bedenk bij wat je doet of laat, de toekomst van de kinderen,
wanneer je van tevoren denkt, zal dit verdriet verminderen.
Zoek hulp wanneer het moeilijk gaat en doe elkaar geen pijn
en wees er van verzekerd dat de kinderen dankbaar zijn.

Jannie de Paauw

Lichtende sterren

Lichtende sterren

De opdracht die we kregen
van Jezus onze Heer:
“Te schijnen als lichtende sterren
en leven tot Zijn eer.”

Waarom is dat zo moeilijk?
Proberen wij steeds maar weer
het licht van de ander te doven?
We doen elkaar zoveel zeer.

Afgunstig,  jaloers op de ander,
zijn wij dan zelf zoveel meer?
Door het licht van de naaste te doven
schijnt er straks geen lichtje meer.

Wij zijn  vaak zo bang voor de wereld,
maar is het niet evenzeer
het kwaad waar we elkaar  mee bestoken?
Ik bid voor een ommekeer.

Heb liefde onder elkander,
Gods vraag klinkt elke dag weer.
Alleen zo zal de wereld ontdekken
het lichaam van Christus de Heer.

Jannie de Paauw

Morgen verder

Morgen verder

Nu de avond is gekomen
vinden mijn gedachten rust.
De onrust van de dag
komt tot stilheid.
Niet dat er een oplossing is
of uitzicht,
maar U bent er.
Ik vraag:
“komt U deze nacht” ?
Ik luister, wacht.
Het blijft donker
en stil

Voor ik ga slapen
leg ik mijn kleren klaar
voor morgen.

Jannie de Paauw

Ook deze dag

Ook deze dag

Op deze dag
nu ik geen woorden heb
omdat ze zijn vergeten
of versleten
mag ik ondanks de pijn
er van verzekerd zijn
dat U er  bent
mijn tranen kent
mij optilt als Uw kind
zegt dat U mij bemind
vind ik de woorden weer
U bent mijn Heer
en dankbaar mag ik zeggen
dank U dat ik mijn leven
in Uw hand mag leggen.
Ook deze dag.

Jannie de Paauw

Verweg dichtbij

Ver weg dichtbij

Wat zou ik nu graag
een arm om je heen slaan,
maar de afstand
is zo groot.

Wat zou ik nu graag
in de moeiten jou bijstaan
een helpende hand
in de nood.

Het leven brengt scheiding
dat doet mij zo ‘n pijn
het is niet meer mogelijk
bij je te zijn.

Maar met mijn gebeden
kan ik je omringen
en zijn we verbonden
door zovele dingen.

Ik bid en vertrouw
dat God je zal geven
de moed en de kracht
om verder te leven.

Verbonden in Hem
zijn we toch altijd samen.
Hij houdt je vast
dat geloof ik
ja, amen.

Jannie de Paauw