Categorie archief: vertrouwen

Onze woorden, onze daden

Onze woorden, onze daden

Wij spreken ons vertrouwen uit
tot Hem aan wie wij toebehoren
maar gaan dan onze eigen weg
en lopen zo verloren.

wij zingen vaak vol overgave
dat Gods weg de beste is
maar klagen over onze kwalen
en lopen zo Gods zegen mis.

Wij hebben zoveel grote woorden
maar leven er niet altijd naar.
Ach Heer, leer ons op U te bouwen.
te leven in een vast vertrouwen:
Uw Woord is goed en eeuwig waar.

Jannie de Paauw

Advertenties

Morgen verder

Morgen verder

Nu de avond is gekomen
vinden mijn gedachten rust.
De onrust van de dag
komt tot stilheid.
Niet dat er een oplossing is
of uitzicht,
maar U bent er.
Ik vraag:
“komt U deze nacht” ?
Ik luister, wacht.
Het blijft donker
en stil

Voor ik ga slapen
leg ik mijn kleren klaar
voor morgen.

Jannie de Paauw

Ik ben er zeker van

Ik ben er zeker van

Geloof jij dat de wereld
gemaakt werd in zes dagen?
Dat is toch wat ik vaak
zo om mij heen hoor vragen.
Mijn antwoord is dan:
“Ik ben er zeker van,
omdat mijn God dat kan”!

Een wereldwijde vloed,
gebeurde dit wel echt
Men wil niet geloven
wat de bijbel ons zegt.
Mijn antwoord is dan:
“ik ben er zeker van,
omdat mijn God dat kan!

Een pad door de zee
wat moet je daar mee.
Een volk trok daardoor?
Ik geloof het niet hoor.
Mijn antwoord is dan:
“ik ben er zeker van,
omdat mijn God dat kan!

Een Koning aan een kruis,
de hemel is Zijn huis?
Dood heeft men Hem in ‘t graf gelegd.
Dat Hij weer leeft wordt er gezegd.
Mijn antwoord is dan:
“ik ben er zeker van,
omdat mijn God dat kan!”

Een hele nieuwe schepping
zou ik dat mogen zijn?
Vergeeft Hij al mijn zonden,
maakt Hij mij rein?
Mijn antwoord is dan
“ik ben er zeker van
omdat mijn God dat kan!”

jannie de paauw

Onbegrijpelijke liefde

Onbegrijpelijke liefde

Wij zien een beslagen spiegel
en zullen nooit doorgronden
de weg die God met ons wil gaan.
Wij zijn met Hem verbonden
door Zijn liefde en Zijn trouw
Hij gaf ons het leven
wij zijn tot in eeuwigheid
met Hem Zelf verweven.

Niets kan scheiden van Zijn liefde
want dat zegt Zijn woord.
Alles mag je Hem vertellen
en geloven dat Hij hoort.
Kinderlijk in stil vertrouwen
mag je gaan aan ’s Vaders hand
tot de Zoon ons zelf komt halen
dan zijn wij in ’t Vaderland.

Jannie de Paauw

De God die hoort

De God die hoort

Heb je een last te dragen,
ga je door zorg gebukt
staat je gezicht bedrukt
en heb je duizend vragen?

God hoort al je gebeden
daar ben ik zeker van.
Hij heeft een beter plan
omdat Hij ziet het heden

maar ook de toekomst weet
zegt Hij, “wacht nog heel even
Ik overzie je leven
denk niet dat ik vergeet”.

Wanneer je later omziet
zal je ontdekken dat
de Heer op heel je levenspad
jou geen moment verliet.

Hij kent je zorgen en je pijn
Hij zal er altijd voor je zijn
Hij weet ook wat het beste is,
dat is ’t geheimenis.

Jannie de Paauw

Elke dag

Elke dag

Er gaat geen dag voorbij
zonder de glimlach van de Heer.
Hij laat me weten, ik ben bij je
alle dagen weer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder de liefde van de Heer.
Hij zegt mijn kind ik houd van jou
elke dag steeds meer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder de vrede van de Heer,
want alles wat mij zorgen baart
leg ik bij Hem neer.

Er gaat geen dag voorbij
zonder Zijn licht en kracht.
Met Hem ga ik getroost
zelfs door de zwartste nacht.

Er gaat geen dag voorbij
dat ‘k Hem niet dankbaar ben.
Omdat ik Hem mijn leven lang
als mijn verlosser ken.

Jannie de Paauw

Niets dan de Waarheid

Niets dan de Waarheid

Wat geloof ik,
wat is waarheid?
Wie spreekt recht
en wie spreekt krom?
Here help mij,
ik wil klaarheid
want ik ben
Uw eigendom.

Luister niet zoveel naar mensen,
laat het Woord maar spreken.
Alles wat de wereld biedt
zal daarbij verbleken.

U geloof ik
U bent Waarheid
U bent Recht
zonder waarom.
Heer ik dank U
U gaf klaarheid
Ik mag zijn;
Uw eigendom.

Jannie de Paauw