Categorie archief: Zoeken en vinden

Doel en zin

Doel en zin.

Wie hier de zin van ’t leven zoekt
moet daarbij goed bedenken,
dat Hij die onze Schepper is
zo’n leven ons wil schenken.

Zijn liefde geeft het leven zin.
Hij geeft ons tijd van leven.
Dat van de een duurt honderd jaar
een ander leeft slechts even.

Maar niemand die hier leeft op aard’
leeft voor zichzelf alleen.
De mens wordt hier gezaaid als zaad
God brengt de oogst bijeen.

Wij mogen zien ’t geheimenis
het plan door Hem bereid.
Wij zullen zien het doel, de zin
in het licht van de eeuwigheid.

Jannie de Paauw

Advertenties

Twijfel je nog?

Twijfel je nog?

Zou de mens gelukkig zijn
als hij gaat in eigen kracht
zoals in het werelds denken
steeds naar voren wordt gebracht?
Ik betwijfel het.

Zou de mens gelukkig zijn
met geld en goed in overvloed
zonder dat hij in dit alles
Jezus als zijn Heer ontmoet?
Ik betwijfel het.

Zou de mens gelukkig zijn
als hij eigen wegen gaat,
de door God gegeven Weg
roekeloos verlaat?
Ik betwijfel het.

Zou de mens gelukkig zijn
als hij nu voor Jezus kiest,
met daarbij de zekerheid
dat hij ‘t geluk nooit meer verliest?
Ik kweet het zeker!

Ieder kan gelukkig zijn,
nooit meer in onzekerheid.
Zonder twijfel zonder pijn,
leven tot in eeuwigheid.
Jezus draagt je last.

Twijfel niet, God wil je ’t geven,
ga met Hem op weg naar huis.
Zekerheid, een rustig leven
een plekje in het Hemelhuis.
Dat staat vast!

Jannie de Paauw

Eigen wegen

Eigen wegen

Een kudde zonder herder,
zonder richting, zonder doel,
Ze gaan op eigen wegen
geleid door hun gevoel.
Zij weten zelf heel zeker
dit is het juiste pad,
terwijl de goede Herder
het doel voor ogen had
om schapen thuis te brengen
waar het veilig is en goed,
met grazig groene weiden,
voedsel in overvloed.
Wie luistert naar die Herder
komt nooit meer iets tekort,
Hij brengt je naar de stal terug
voordat het donker wordt.
Maar wie op eigen wegen gaat,
al blaat hij nog zo luid,
de goede Herder hoort hem niet
hij komt bedrogen uit.

Jannie de Paauw

Een bijzondere brief

Een bijzondere brief

God heeft ons een brief geschreven
en Zijn Woord is wijs en goed.
Hij heeft ons Zijn Woord gegeven
als een lamp voor onze voet.

Waarom zoeken wij het elders,
vinden nieuwe wegen uit?
Wegen die ons nergens brengen
omdat God die deuren sluit.

God vraagt ons geen mooie daden,
Jezus heeft alles volbracht,
Leer toch leven uit genade,
dan vult Hij ons met Zijn kracht.

Leer meer naar de Geest te luisteren,
Hij spreekt tot ons dag en nacht.
Luister goed, soms zal hij fluisteren
tot wie in stilte op Hem wacht.

Lees het woord, het is de leidraad.
Geef je over aan de Heer.
Laat de Geest je daarbij leiden
dan zijn er geen vragen meer.

Jannie de Paauw

Verschil

Het verschil

Stilte
Vrede
Rust
zijn niet te vinden
in de wereld
van vandaag
die vol lawaai
wapengekletter
en onrust is.

Stilte
Vrede
Rust
zijn te vinden
in een hart
dat vol is
van de Vader
de Zoon
en de Geest

Jannie de Paauw

Hollen of stilstaan

Hollen of stilstaan

Wat drijft je toch voort,
waar komt het vandaan
die onrust waardoor je
steeds verder moet gaan?
Waar ben je zo bang voor,
wat wil je ontvluchten,
waarom hoor ik jou
steeds kreunen en zuchten?
Hoe snel je ook gaat,
met je haar in de wind,
ik weet dat je zo
nooit de oplossing vindt.

God ziet jou daar gaan,
door de storm en de regen
waar je ook gaat
slechts jezelf kom je tegen.
Hij wacht tot je stil staat
en opziet naar Hem
Hij spreekt tot je hart
met Zijn tedere stem:
“verwacht het van Mij
want Ik wil je geven
Mijn rust en Mijn vrede
voor de rest van je leven”.

Jannie de Paauw

Belangrijk

Belangrijk

Ieder heeft prioriteiten;
wat is belangrijk en wat niet.
De waarheid zit vaak diep verscholen
daar waar niemand weet en ziet.

Ieder heeft zijn eigen dromen
wat die zijn weet God alleen.
Hij weet onze diepste wensen
zelfs al zijn ze heel gemeen.

Zijn ze liefdevol en vreedzaam
en gericht op God de Heer?
Is er verlangen om te leven
In Zijn dienst en tot Zijn eer?.

Vraag je af, wat is belangrijk,
kijk eens eerlijk in je hart.
Vraag de Geest dan om Zijn waarheid
als het leven jou verwart.
.
Leg vrijmoedig die verlangens
zonder schaamte bij Hem neer.
Vraag Hem om je dan te helpen
Om te leven tot Zijn eer.

Wat een blijdschap zal dat zijn
als je mag getuigen:
Heer, de belangrijkste bent U
ik wil mij voor U buigen.

Jannie de Paauw